سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

قیمت طلا یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد می باشد

قیمت طلا یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد می باشد چراکه با مناسبات پولی رابطه ای تنگاتنگ و ویژه دارد. در نتیجه اتفاقات و وقایع مهم اقتصادی می توانند بیشترین تاثیر را بر روی قیمت فلز زرد بگذارند.